Bói giờ sinh

Dự đoán tương lai dựa vào giờ sinh

Chia sẻ cho bạn bè

Chú ý: Bạn phải nhập ngày sinh theo giờ Dương lịch

Giờ sinh
Giới tính

Giới thiệu

Dự đoán tương lai dựa vào giờ sinh (Đơn giản giờ bạn sinh ra sẽ được gắn vào vị trí nào của ông Hoàng Đế (Hiên Viên Hoàng Đế, trị vì trong khoảng 2690 TCN đến 2599 TCN) ; Dự đoán qua giờ sinh trên cơ sở của khoa học tử vi để đoán vận mệnh)

Tài liệu dịch

Dự đoán tương lại dựa vào giờ sinh

Bạn thích nội dung này chứ?

Bình luận

Chia sẻ nội dung này với bạn bè

×
×

Đăng nhập


Đăng ký